xoves

TEMA DE INVESTIGACIÓN

Nenas e nenos vítimas de violencia de xénero
 Que é a violencia xénero?
"Toda conduta que atenta contra a dignidade e integridade física e moral das mulleres polo feito de selo, como manifestación da discriminación, a situación de desigualdade e as relacións de poder dos homes sobre as mulleres"
Esta violencia inclúe maltrato físico e mental, abandono, tratamento neglixente, desamparo, explotación, abuso sexual e violación.
“As situacións de violencia sobre a muller afectan tamén a nenas, nenos e adolescentes que se atopan dentro da súa contorna familiar, vítimas directas ou indirectas desta violencia. A Lei contempla tamén a súa protección, non para a tutela dos seus dereitos, senón para garantir de forma efectiva as medidas de protección adoptadas respecto da muller”.

Tipos de violencia de xénero exercida sobre a infancia e a adolescencia
Estamos diante dunha realidade poliédrica


 Fálase de violencia…

INDIRECTA
Ser testemuñas da violencia de xénero exercida contra mulleres da súa familia

DIRECTA
Violencia psicolóxica e física directa
Aínda que nos últimos anos se di que a violencia de xénero neste caso sempre é directa porque ambas teñen consecuencias importantes nas nenas e nos nenos




Ningún comentario:

Publicar un comentario