xoves

CARTEL DAS XORNADAS


ARTIGOS DE PERSOAS DO EQUIPO


       

MAPAS E MITOS SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO


TEMA DE INVESTIGACIÓN

Nenas e nenos vítimas de violencia de xénero
 Que é a violencia xénero?
"Toda conduta que atenta contra a dignidade e integridade física e moral das mulleres polo feito de selo, como manifestación da discriminación, a situación de desigualdade e as relacións de poder dos homes sobre as mulleres"
Esta violencia inclúe maltrato físico e mental, abandono, tratamento neglixente, desamparo, explotación, abuso sexual e violación.
“As situacións de violencia sobre a muller afectan tamén a nenas, nenos e adolescentes que se atopan dentro da súa contorna familiar, vítimas directas ou indirectas desta violencia. A Lei contempla tamén a súa protección, non para a tutela dos seus dereitos, senón para garantir de forma efectiva as medidas de protección adoptadas respecto da muller”.

Tipos de violencia de xénero exercida sobre a infancia e a adolescencia
Estamos diante dunha realidade poliédrica


 Fálase de violencia…

INDIRECTA
Ser testemuñas da violencia de xénero exercida contra mulleres da súa familia

DIRECTA
Violencia psicolóxica e física directa
Aínda que nos últimos anos se di que a violencia de xénero neste caso sempre é directa porque ambas teñen consecuencias importantes nas nenas e nos nenos
IMAXES DO DESENVOLVEMENTO DAS XORNADAS

Nas Xornadas houbo:
- Relatorios
- Obradoiros
- Conferencias
- Conclusións


RECORTES DE PRENSA DAS XORNADAS

RELATORIO DE PRESENTACIÓN

VÍDEOS DAS INTERVENCIÓNS NAS XORNADAS

1. Presentación Xornadas:
Intervención de Dª Mari A. Lires

Intervención de D. Manuel Morquecho Barral


Intervención de Dª. Carme Fouces DíazIntervención de Dª. Carmela Silva Rego

 

 2. Panel de presentación da Investigación: 
Intervención de Dª Mari A. Lires : presentación de conferenciantes


Intervención de Dª Ángeles Parrilla Latas: Redes de investigación e innovación eduvcativa
Intervención de Dª Mari A. Lires: Presentación do microproxecto
Intervención de Dª Daisy Alcalde: Nenas e nenos vítimas da violencia de xénero
Intervención de Dª Azucena Arias Correa: Tipos de violencia de xénero exercida sobre a infancia e a adolescencia
Intervención de Dª Iria Vázquez Silva: Barreiras na atención das nenas e dos nenos vítimas da violencia de xénero.